Διαβούλευση για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

pste_default_featured_image-845x321

Διαβούλευση για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

 

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί το βασικό μας εργαλείο στην χάραξη της πολιτικής μας για την διαχείριση των αποβλήτων. Υιοθετώντας πλήρως τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και τις δράσεις του Εθνικού  Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βασιζόμενος σε παραμέτρους όπως πληθυσμιακά στοιχεία, φυσικό περιβάλλον, υφιστάμενες εγκαταστάσεις ,την εξασφάλιση της μικρότερης δυνατής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και των βέλτιστων οικονομοτεχνικών λύσεων, αναφέρεται στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης αποβλήτων στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειάς μας.

Καλούμε όλους τους πολίτες και τους φορείς να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στην διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας,

http://hello.crowdapps.net/perifereia-stereas-diavouleusi/challenges/?c=40

ώστε να συνδιαμορφώσουμε το τελικό σχέδιο.

Έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι  μελέτες :

  • Αναθεωρημένο Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Πε.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

  • Αναθεωρημένο Σχέδιο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Πε.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

https://pste.gov.gr/?p=25774

https://drive.google.com/file/d/0BzOYtXIgBPL4Nk83WmNMVnhTNW8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0BzOYtXIgBPL4QjN1US1IOGxaVnc/view?usp=sharing

 

Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί επίσης να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του μέχρι τις 12-11-2016 προς:

  • το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας – Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης (ταχ. διεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2 – 35132 Λαμία dpehos@pste.gov.gr )
  • τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα  sec.dipa@prv.ypeka.gr  )

 

 

                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ  

 

 

    Δελτιο-τυπου-Διαβούλευση-για-ΠΕΣΔΑ

 

Σχολιάστε