Δελτίο τύπου της από 25/9/2017 συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο τύπου της από 25-9-2017 συνεδρίασης της ΠΕΠΙΣ