Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 09-04-2012

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 09-04-2012

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο