Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Πρόσκληση

Εισηγήσεις