Πρόσκληση στην 8η Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ., στη Λαμία