Πρόσκληση στην 27η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-27-4-7-2016

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Σχολιάστε