Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Ευπάλιο του δήμου Δωρίδας – Νομού Φωκίδας (στο κτίριο του Δημαρχείου του Ευπαλίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5_28-01-2019

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ