Πρόσκληση στην 5η ( Κατεπείγουσα ) Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

5Η-2016-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΙ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ