Πρόσκληση στην 37η(Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 37Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ