Πρόσκληση στην 27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27_9-07-2018

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ