Πρόσκληση στην 21η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στην Λαμία

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ