Πρόσκληση στην 21η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στην Λαμία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21_29-05-2018

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ