Πρόσκληση στην 16η (Τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην Λαμία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16_23-04-2018

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ