Πρόσκληση στην 11η (Ειδική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση στην 11η (Ειδική) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου