Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 7ης/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας