Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Ιανουαρίου 2016, Αριθµός Πρακτικού 2 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο