Αριθµός Πρακτικού 33, πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Νοεμβρίου 2015 ,Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6ΖΠΠ7ΛΗ-0Ο6

Σχολιάστε