Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ας Αυγούστου 2016, Αριθμός Πρακτικού 33 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 22ας Αυγούστου 2016,Αριθμός Πρακτικού 33

Σχολιάστε