Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 21ης Ιουνίου 2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της συνεδρίασης της 21ης Ιουνίου 2016

Σχολιάστε