Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης (Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, της 12ης Δεκεμβρίου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ