Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 10ης συνεδρίασης Εκτακτης Κατεπείγουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 2ας Ιουνίου 2016

Πίνακας_10ης_Έκτακτης συνεδρίασης