ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση Τύπου – Υποβολή αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_ΑΔΕΙΕΣ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ