ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ , του Πίνακα Θεμάτων –Αποφάσεων της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιανουαρίου 2019