Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), του έργου: <<Οδός Δερβενοχώρια – όρια νομού προς Ελευσίνα >> στο Ν. Βοιωτίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ-ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε