Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος MW της εταιρείας “HELIOTHEMA ENERGY SINGLE MEMBER S.A στη θέση << KOYKIA >> ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ στο ν. Βοιωτίας

HELIOTHEMA ENERGY S.A. ;; KOYKIA΄΄-1

Σχολιάστε