Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση από 20 στρέμματα σε 60 στρέμματα και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας μετατόπιση και επέκταση χερσαίων εγκαταστάσεων επί αιγιαλού και παραλίας, στη θέση «ΧρυσαΪτη», Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας «ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε.»

ΜΠΕ - ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ-Δ. ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ οε

Σχολιάστε