ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Μ.ΥΗ.Σ) ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2,085 MW ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΡΕΜΑ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗΣ >. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΣΤΟ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε’’ στη θέση Ρέμα Ρουστιανίτης-ακρ

Σχολιάστε