Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του έργου “Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων — εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αμφίκλειας” στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ_Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Δήμου Αμφίκλειας- ΦΘΙΩΤΙΔΑ-

Σχολιάστε