Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) – Μονάδος Παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων από Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα, σε υφιστάμενο (πρώην ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ) και νέο βιομηχανικό κτίριο, στη θέση «Γύρα ή Κοιδελές» του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας

ΜΠΕ-ΚΔΑΥ_ECORECOVERY SA-Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε