Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας οστρακοειδών (μύδια – στρείδια), της εταιρείας «ΟΣΤΡΑΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ Α.Ε.», με δ.τ. «ΦΛΟΙΣΒΟΣ Α.Ε.».

ΜΠΕ - ΟΣΤΡΑΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΑΕ-ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΑΕ- ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε