Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Λατομείου αδρανών υλικών της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στη θέση «ΤΣΙΟΚΑ» Τ.Κ Θουρίου ΔΕ Χαιρώνειας  Δήμου Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας

ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΣ

Σχολιάστε