Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,9 MW της ’’Α/Π ΨΗΛΩΜΑ-Κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ’’ στη θέση «ΨΗΛΩΜΑ» του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας. (ΠΕΤ : 2208821823)

ψηλωμα - μαυρουδησ