Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων γιά την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με δρόμο πρόσβασης, της εταιρείας <> με την από κοινού χρήση με τις εταιρείες WIND – COSMOTE, με κωδική ονομασία θέσης << ΥΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 1000632>> στη θέση << Φωλιές >>, Τ.Κ. Ακραιφνίου, του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας

VODAFON- ΠΑΝΑΦΟΝ ΄΄ ΥΛΙΚΗ 1000362 - ΦΩΛΙΕΣ ΄ΒΟΙΩΤΙΑ -ΑΚΡ1

Σχολιάστε