Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση: α) υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, με ταυτόχρονη αύξηση δυναμικότητας από 380 τον/ έτος σε 742,5 τον/έτος, β) χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της πλωτής μονάδας σε δημόσια δασική έκταση, γ) χερσαίων εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας και δ) χερσαίων εγκαταστάσεων εντός θαλάσσιας έκτασης, στη θέση ¨Όρμος Βουρλιάς¨, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας ¨ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.¨

ελληνικεσ ιχθυοκαλιεργειεσ δ. λεβαδεων