Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Διευθέτηση τμήματος ρέματος Σαρανταπόταμου» στο Δήμο Ερέτριας Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ – ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΜ. ΡΕΜΑΤΟΣ  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ – ΕΡΕΤΡΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε