Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι» Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας

ΜΠΕ - Γ. ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε