Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων/Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α./Υ.) Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Εύβοιας στη θέση “Ελίτσα” Δ. Αιδηψού-Ιστιαίος Π.Ε. Εύβοιας» (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων)

ΜΠΕ_ XYTA ΘΕΣΗ ΕΛΙΤΣΑ Δ. ΙΤΣΙΑΙΑΣ -ΑΙΔΗΨΟΥ-ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε