Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της αρ. 3031/174365/17-11-2017 απόφασης μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), που αφορούσε τη λειτουργία των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων καθώς και κατασκευή καταφυγίου τουριστικών σκαφών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ερέτριας, αρμοδιότητας ΟΛΝΕ Α.Ε

ΟΛΝΕ ΑΕ (1)

Σχολιάστε