Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, ιδιοκτησίας της Αναστασίας Μπαφέρου (Μονάδα Α), με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ», στη θέση ΄΄Κατσαμπάς΄΄, Τ.Κ. Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ- ΚΟΤΙΝΟ ΑΒΕΕ -ΜΠΑΦΕΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΟΝΑΔΑ Α_Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε