Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 36.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας των Κωνσταντίνου, Μυρσίνης και Γεωργίου Σπυροπούλου, με ενοικιαστή την εταιρεία «ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ», στη θέση «Μπαρμπακάδες», Τ.Κ. Ψαχνών, Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων τoυ Δήμου Διρφύων — Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ -ΚΟΤΙΝΟ ΑΕΒΕ -Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ -EYBOIΑΣ (1)

Σχολιάστε