Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση Ι.Χ.Σ. και λοιπών συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων, σε δημόσια δασική έκταση 6.351,65 τ.μ., στη θέση «Λαγονήσι» Λάρυμνας, του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΕΠΕ “

ΜΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Σχολιάστε