Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση ( αύξηση της δυναμικότητας, αύξηση της χερσαίας έκτασης, περιβαλλοντική αδειοδότηση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, κλπ.) της αρ. 7657/1276/09-03-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με τη αρ. 163455/22-09-2020 απόφασής μας, για τη λειτουργία υφιστάμενου ιχθυογεννητικού σταθμού και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων της εταιρείας ΄΄ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ΄΄ σε έκταση 19.707,00 τ.μ. στη θέση “Αλεπότρυπα ή Ιμπραήμ ”, Τ.Κ . Καστέλλας, Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας

ΝΗΡΕΥΣ ΄΄ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ΄΄Α.Ε. ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε