Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33 MW της εταιρείας “Volterra A.E.” στη θέση «Ξηρονομή» του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ-Voltera A.E.-Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε