Φάκελος Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων Μονάδας ανακύκλωσης οχημάτων ΟΤΚΖ – ανακύκλωση παλαιών μετάλλων της εταιρείας “ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ” , στη θέση «Μνήμα Κατή» στο Δ. Δ. Αυλίδας – Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΠΕ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε