Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικής τομάτας και παραγωγής τοματοπολτού και αποφλοιωμένης τομάτας της εταιρείας «ΚΩΠΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» στη θέση ‘’ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑ’’ του Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ - ΚΩΠΑΪΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε