Φάκελος Τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 36 MW της εταιρείας ” ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε.” στην θέση “Μελίσσι” του Δήμου Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (1)