Φάκελος Τροποποίησης της ΑΕΠΟ των περιβαλλοντικών όρων του έργου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειασ ισχύος 30 ΜW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ο.Ε στην θέση ΤΑΡΑΤΣΑ του δήμου Θηβαίων στον Ν.Βοιωτίας

288 16082019 ΕΝΤ

Σχολιάστε