Φάκελος Τροποποίησης της 82557/5356/17-09-19 ,Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ,λόγω εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα λειτουργήσουν προσωρινά κατά τη φάση κατασκευής του έργου του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτικής ενέργειας στο υφιστάμενο ενεργειακό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)-ΑΚΡ

Σχολιάστε