Φάκελος Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του τμήματος Λαμία – Μακρυχώρι του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, σχετικά με το δανειοθάλαμο στη θέση «Καλαμάκι» Αγιάς Παρασκευής Λαμίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ_.ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Τ.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑ-ΥΠΕΝ

Σχολιάστε