Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας στη θέση ΄΄Τσαρτσάλι΄΄ Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας και την αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ)».

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ- ΧΥΤΑ ΘΕΣΗ ΤΣΑΡΤΣΑΛΙ -Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ-ΒΟΙΩΤΙΑ 1

Σχολιάστε