Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 44,6255 MW της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ Ε.Π.Ε.” στη θέση «Λιβάδι» του Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΒΑΝΙΚΟΥ ΕΠΕ (1)